hoặc

Tập truyện Nhân quả báo ứng do ngàì Văn Xương Đế Quân sưu tầm nói về nhân quả và sự báo ứng nhiều đời ở Trung Quốc. Nhân quả báo ứng kể lại nhiều câu chuyện mang tính giáo dục cao có thể giúp dạy bảo khuyên răn nhằm bồi dưỡng nhân cách đưa con người hướng đến chân, thiện, mỹ để trở thành một thành viên hữu ích cho gia đình và xã hội.

Nhân quả báo ứng

Mỗi tôn giáo đều có cách riêng để giải thích mối quan hệ của những sự việc diễn ra trong cuộc sống, tuy cũng đều khuyên người làm lành lánh dữ nhưng sự lập luận thật không hoàn toàn giống nhau. Chỉ riêng Phật giáo đưa ra thuyết nhân quả báo ứng, phủ nhận mọi yếu tố thưởng phạt siêu hình, mà chỉ dựa vào tính chất thiện ác trong hành vi của tự thân của mỗi người.

Thuyết nhân quả này từ khi được đức Phật Thích Ca thuyết giảng đến nay đã trải qua hơn 25 thế kỷ, ngày càng có nhiều bằng chứng xác thực hơn trong thực tế đời sống và cũng ngày càng tỏ ra gần gũi, phù hợp hơn với những hiểu biết, khám phá mới của khoa học hiện đại. Chính vì thế mà số người hoài nghi về những việc thiện ác báo ứng đã ngày càng giảm hẳn, trong khi số người tin chắc vào nhân quả ngày càng tăng thêm, đặc biệt là còn có không ít người thuộc hàng ngũ các nhà khoa học hiện đại nữa.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download