hoặc

Bài tập Andehit - Xeton - Axit cacboxylic là tài liệu luyện thi đại học môn Hóa, tổng hợp các bài tập, câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phần Andehit - Xeton - Axit cacboxylic, giúp các bạn củng cố lại kiến thức môn Hóa, chuẩn bị tốt cho kì thi Quốc gia sắp tới.

BÀI TẬP ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Andehit - Xeton – Axit cacboxylic

1. Công thức tổng quát CnH2nO, là công thức của các hợp chất no, mạch hở loại: 

A. Ancol và anđehit.
B. Phenol và anđehit.
C. Ancol và phenol.
D. Anđehit và xeton.

2. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Dãy đồng đẳng đó là:

A. Anđehit no đơn chức.
B. Anđehit no mạch vòng.
C. Anđehit no hai chức.
D. Anđehit no đơn chức mạch hở.

3. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Anđehit là chất khử yếu hơn xeton.
B. Anđehit no không tham gia phản ứng cộng.
C. Công thức phân tử chung của các anđehit no là CnH2nO.
D. Anđehit no là hợp chất mà nhóm –CHO đính với gốc hiđrocacbon no hoặc H.

4. Nhận xét nào sau không đúng?

A. Anđehit và xeton đều là những hợp chất không no.
B. Anđehit dễ bị oxi hóa, còn xeton khó bị oxi hóa.
C. HCHO có phản ứng cộng nước.
D. Anđehit không bị brom hóa.

5. HCHO và CH3CHO tan tốt trong nước là vì các chất này:

A. Phản ứng được với nước tạo thành sản phẩm dễ tan trong nước.
B. Là những phân tử có cấu tạo không phân cực.
C. Đều có cấu trúc phân tử cồng kềnh.
D. Có khả năng tạo liên kết hidro với nước.

6. Nhận xét nào không đúng ?

A. Mùi sả trong dầu gội đầu là xỉtal.
B. Mùi thơm đặc trưng của kẹo bạc hà là của menton.
C. Mùi thơm của quế là của anđehit xinamic.
D. Mùi chanh trong bột giặt là của vanillin

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download