hoặc

Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Lý trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An sẽ giúp các bạn học sinh tự tổng hợp kiến thức vật lý ôn thi đại học - cao đẳng, cũng như ôn thi THPT Quốc gia. Mời các bạn tải về để tham khảo.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN CUỐI NĂM 2014
Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)

Họ, tên thí sinh:.................................................Số báo danh: ..............................        Mã đề thi 168

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu: Từ câu 01 đến câu 40)

Câu 1: Chiếu vào mặt bên một lăng kính có góc chiết quang A một chùm ánh sáng trắng hẹp coi như một tia sáng dưới góc tới i khác không. Biết góc lệch của tia màu lục đạt giá trị cực tiểu, khi đó:

A. tia ló màu lục đối xứng với tia tới qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang.

B. tia ló màu tím đối xứng với tia tới qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang.

C. góc lệch của tia màu lục nhỏ hơn góc lệch của tia màu đỏ.

D. tia màu đỏ bị phản xạ toàn phần.

Câu 2: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?

A. Quang điện.            B. Kích thích sự phát quang.             C. Chiếu sáng.                D. Sinh lí.

Câu 3: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần L và một bộ tụ gồm tụ C0 ghép song song với tụ xoay CX có điện dung biến thiên từ C1 = 10 pF đến C2 = 310 pF khi góc xoay biến thiên từ 00 đến 1500. Mạch thu được sóng điện từ có bước sóng từ λ1 = 10 m đến λ2 = 40 m. Biết điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay. Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ = 20 m thì góc xoay của bản tụ là

A. 450.                         B. 300.                                    C. 750.                          D. 600.

Câu 4: Một chùm ánh sáng hẹp song song gồm hai thành phần đơn sắc tím và đỏ, có bề rộng Được chiều từ không khí đến mặt khối thủy tinh dưới góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ lần lượt là 1,732 và 1,712. Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là

A. 0,962.                       B. 1,040.                                 C. 0,996.                       D. 1,004.

Câu 5: Một vòng dây kín, phẳng có diện tích S đặt trong một từ trường đều với cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cho vòng dây quay một góc xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng của nó thì trong vòng dây có một điện lượng Q di chuyển. Bỏ qua độ tự cảm của vòng dây. Nếu cho vòng dây quay đều xung quanh trục này với tốc độ góc không đổi, thì cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây là:

A. √2ωQ                       B. ωQ/ √2                               C.ωQ                             D. ωQ/ 2

Câu 6: Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, năng lượng mà phản ứng tỏa ra chủ yếu dưới dạng động năng của

A. các prôtôn.                 B. các nơtron.                         C. các mảnh sản phẩm.       D. các êlectron.

Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Lý trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An

A. 8,9.1024 C/m3          B. 2,3.1017 C/m3                         C. 1,8.1024 C/m3                D. 1,2.1015 C/m3

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download