hoặc

Giáo án bài "Trao đổi chất ở động vật"

Giáo án Khoa học lớp 4 bài “Trao đổi chất ở động vật” bám sát kiến thức, kỹ năng và những quy định trong chương trình sách giáo khoa môn Khoa học lớp 4, qua bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu được: động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ô-xi và thải ra các chất cặn bã... Đây là tài liệu bổ ích cho mỗi giáo viên, mời quý thầy cô cùng tham khảo.

BÀI: TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Trình bày được sự trao đổi chất của động vật với môi trường: động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ô-xi và thải ra các chất cặn bã, khí các-bô-níc, nước tiểu,...

2. Kĩ năng:

  • Thể hiện sự trao đổi chất giữa động vật với môi trường bằng sơ đồ.

3. Thái độ:

  • Yêu thích bộ môn khoa học.

II. Đồ dùng dạy học

  • Giáo viên: Sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật.
  • Học sinh: SGK Khoa học.

III. Các hoạt động dạy học

Thời gian Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS

4’

 

 

33

1. Kiểm tra bài cũ

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài

2.2. Nội dung

* Hoạt động 1: Trong quá trình sống động vật lấy gì và thải ra môi trường những gì?

- Gọi HS lên bảng TLCH: Động vật thường ăn những loại thức ăn gì để sống?

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu, ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS quan sát hình minh họa trang 128 SGK và mô tả hình vẽ.

- GV hướng dẫn: Chú ý những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của động vật và những yếu tố cần thiết cho đời sống của động vật mà hình vẽ còn thiếu.

- Gọi đại diện HS trình bày.

 

  • Những yếu tố nào động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường để duy trì sự sống?
  • Động vật thường xuyên thải ra môi trường những gì trong quá trình sống?
  • Quá trình trên được gọi là gì?
  • Thế nào là quá trình trao đổi chất ở động vật?
- 2 HS lên bảng.

- Lắng nghe, ghi bài.

- Trình bày: Hình vẽ trên vẽ 4 loài động vật và các loại thức ăn của chúng: bò ăn cỏ, nai ăn cỏ, hổ ăn bò, vịt ăn các loài động vật nhỏ dưới nước. Các loài động vật trên đều có thức ăn, nước uống, ánh sáng, không khí.

+ Thức ăn, nước, khí ô-xi có trong không khí.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download