hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng được ban hành kèm theo các Quyết định: ngày 29/4/2004, ngày 10/9/2004, ngày 01/6/2005.... của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Hệ thống Tài khoản kế toán Ngân hàng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download