hoặc

Giáo án điện tử môn Sinh học lớp 9 giúp học sinh nắm vững kiến thức về: di truyền và biến dị, các quy luật của Menden, lai một cặp tính trạng, di truyền học.... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Giáo án điện tử môn Sinh học lớp 9

PHẦN I: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
CHƯƠNG 1: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENDEN

Bài 1: Menden và di truyền học

I. Mục tiêu

  • Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
  • Hiểu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden.

B. Chuẩn bị

  • Tranh phóng to hình 1.2.
  • Tranh ảnh hay chân dung Menden.

C. Hoạt động dạy học

1. Ổn định tổ chức:

  • Kiểm tra sĩ số.
  • Làm quen với học sinh.
  • Chia nhóm học sinh.

2. Kiểm tra:

3. Bài học:

VB: Di truyền học tuy mới hình thành từ đầu thế kỉ XX nhưng chiếm một vị trí quan trọng trong Sinh học và Menden là người đặt nền móng cho di truyền học. Vậy di truyền học nghiên cứu vấn đề gì? Nó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu và nghiên cứu bài hôm nay.

Hoạt động 1: Di truyền học

Mục tiêu: Học sinh hiểu được khái niệm di truyền và biến dị. Nắm được mục đích, ý nghĩa của di truyền học.

Giáo án Sinh học lớp 9

Kết luận:

  • Khái niệm di truyền, biến dị (SGK).
  • Di truyền học nghiên cứu về cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
  • Di truyền học có vai trò quan trọng không chỉ về lý thuyết mà còn có giá trình thực tiễn cho khoa học chọn giống, y học và đặc biệt là công nghệ sinh học hiện đại.

Hoạt động 2: Menden - người đặt nền móng cho di truyền học

Mục tiêu: Học sinh hiểu và trình bày được phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden: Phương pháp phân tích thế hệ lai.

Giáo án Sinh học lớp 9

Kết luận: Phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden (SGK).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download