hoặc

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

A. Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

1. Phải là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và có đăng kí ngành nghề Cho thuê lại Lao động.

2. Đã Thực hiện kí quỹ 2.000.000.000 đồng ( hai tỉ đồng)

3. Đảm bảo vốn pháp định trong quá trình hoạt động ( duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn 2.000.000.000 đồng và hồ sơ chứng minh tùy thuộc vào hình thức công ty, cũng như loại tài sản góp vốn).

4. Về trụ sở: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên. ( điều này có nghĩa là hợp đồng thuê nhà cần phải công chứng)

5. Về người đứng đầu doanh nghiệp: ( bao gòm cả đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại của diện doanh nghiệp cho thuê):

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

+ Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

B. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động Cho thuê lại Lao động

1. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 55/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

b) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định;

c) Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định;

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

đ) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.

2 . Nộp hồ sơ, thẩm quyền và thời hạn cấp.

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

- Thẩm quyền cấp: Bộ Trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã Hội.

- Thời hạn trả lời:

+ 30 ngày đối với việc cấp mới giấy phép;

+ 20 Ngày đối với việc cấp lại, xin gia hạn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download