hoặc

Trong quá trình giải quyết vụ án người bị hại có thể làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo. VnDoc.com cung cấp mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt (Trách nhiệm hình sự) mới nhất, theo đúng tiêu chuẩn, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày……tháng…….năm ………..

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

(Đối với bị can, bị cáo………….. trong vụ án……………………………..)

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận…… , công an tỉnh.......................

Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận…...................., tỉnh…............................................

Tòa án nhân dân huyện/quận…................................, tỉnh ………...................................

Tôi là................................ sinh năm ……………. địa chỉ: ………………..........................

Chứng minh thư nhân dân số:……………………..………..Cấp ngày: ……/…./20…….........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………..........

Tôi là người bị hại trọng vụ án ……………………….do bị can/bị cáo………………………………gây ra. Hiện vụ án đang được Quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố, xét xử về tội………..................................

Ngày từ khi xảy ra vụ việc chúng tôi nhận thấy bản thân bị can, bị cáo và người thân, người nhà của bị can, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra để điều tra vụ việc, bồi thường thiệt hại kịp thời, khắc phục những hậu quả gây ra.

Các lý do khác có lợi cho bị can, bị cáo……....................

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan xem xét và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can/bị cáo………..................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download