hoặc

Mẫu Thư mời nhận việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

                                                                                                 ……., ngày …… tháng …… năm … 

THƯ MỜI NHẬN VIỆC

                                Kính gửi: Anh /Chị ………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………. Điện thoại: ………………..

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Anh/Chị đối với công ty cũng như chức danh công việc mà Anh/Chị đã dự tuyển. Chúng tôi trân trọng thông báo Anh/Chị đã trúng tuyển trong đợt phỏng vấn vừa qua. Anh/Chị sẽ:

- Làm việc tại: ……………………………………………………………………………................

- Chức danh công việc: ……………………………………………………………………………...

- Báo cáo trực tiếp cho: ……………………………………………………………………………..

- Ngày nhận việc: …… / …… / 200…    Thời gian thử việc: ………………………..................

- Thời giờ làm việc: …………………………………………………………………………….........

Lương và các chế độ khác như sau:

- Lương: ……………………………   Lương thử việc: …………………………......................

- Các khoản phụ cấp khác(nếu có):..................................................................................

- Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty.

Mời Anh/Chị liên hệ với Anh/Chị …………………………….. - Chức vụ: ……………………… để nhận việc. Xin vui lòng mang theo thư mời này khi đến.

Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của Anh/Chị vào công ty và hy vọng chúng ta sẽ có một sự hợp tác tốt đẹp, lâu bền.

Trân trọng!

                                                                            TÊN CÔNG TY

                                                                            (CHỨC DANH)

Ứng viên xác nhận

tên

Mẫu Thư mời nhận việc Tôi đồng ý nhận việc theo nội dung thư mời nêu trên.

Mẫu Thư mời nhận việc  Ý kiến khác: ……………………………………………..

 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download