hoặc

VnDoc mời bạn cùng tham khảo bộ giáo án điện tử môn Đại số lớp 10 dành cho ban Cơ bản được trình bày theo chuẩn khung chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Bộ giáo án điện tử Đại số lớp 10 ban Cơ bản vẫn tuân thủ theo nguyên tắc: lấy người học làm trung tâm, giúp học sinh tiếp thu và nắm vững kiến thức bằng phương pháp học mới mẻ và hấp dẫn hơn.

Giáo án môn Đại số lớp 10 ban Cơ bản

Chương I. MỆNH ĐỀ -TẬP HỢP
Bài 1. MỆNH ĐỀ

I. Mục đích yêu cầu

Thông qua bài học này học sinh cần:

1. Về kiến thức:

 • HS biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.
 • Biết ký hiệu phổ biến và ký hiệu tồn tại .
 • Biết được mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.
 • Phân biệt được điều kiện cần và điều kiện đủ, giả thiết và luận.

2. Về kỹ năng:

 • Biết lấy ví dụ về mệnh đề, mệnh đề phủ định của một mệng đề, xác định được tính đúng sai của một mệnh đề trong những trường hợp đơn giản.
 • Nêu được mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.
 • Biết lập được mệnh đề đảo của một mệnh đề cho trước.

3. Về tư duy: Phát triển tư duy trừu tượng, tư duy khái quát hóa, tư duy lôgic,…

4. Về thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê trong học tập, biết quan sát và phán đoán chính xác.

II. Chuẩn bị của GV và HS

 • GV: Giáo án, phiếu học tập, câu hỏi trắc nghiệm,…
 • HS: Đọc và soạn bài trước khi đến lớp, bảng phụ,…

III. Phương pháp dạy học

 • Gợi mở, vấn đáp đan xen các hoạt động nhóm.

IV. Tiến trình bài học và các hoạt động: Bài học tiến hành trong 2 tiết

Tiết 1:

Các tình huống học tập:

TH1: Giáo viên nêu vấn đề bằng các ví dụ; GQVĐ qua các hoạt động.

 • HĐ1: Giáo viên nêu ví dụ nhằm để học sinh nhận biết các khái niệm mệnh đề.
 • HĐ2: Xây dựng mệnh đề chứa biến của mệnh đề thông qua ví dụ.
 • HĐ3: Xây dựng mệnh đề phủ định của mệnh đề thông qua ví dụ.
 • HĐ4: Hoàn thành và phát triển mệnh đề kéo theo. Tính đúng-sai của mệnh đề P Q
 • HĐ5: Phát biểu định lý P Q dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ..
 • HĐ6: Ví dụ minh họa.
 • HĐ7: Củng cố kiến thức.

B. Tiến trình tiết học

Ổn định lớp: Chia lớp thành 6 nhóm.

Bài mới:

MỆNH ĐỀ. MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN:

Giáo án Đại số lớp 10 ban Cơ bản

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download