hoặc

Vndoc.com xin giới thiệu đến các bạn lớp 9, chuẩn bị lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Quảng Ngãi năm 2012 - 2013.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2012 - 2013

Môn: TOÁN (Hệ chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Bài 1: (2,0 điểm)

1) Rút gọn biểu thức Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Quảng Ngãi năm 2012 - 2013

2) Cho hai số x, y thỏa mãn x2 + y– 2xy – 2x + 4y – 7 = 0 . Tìm giá trị của x khi y đạt giá trị lớn nhất

Bài 2: (2,0 điểm)

1) Giải phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Quảng Ngãi năm 2012 - 2013

2) Giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Quảng Ngãi năm 2012 - 2013

Bài 3: (2,0 điểm)

1) Tìm các số tự nhiên n để n5 + n4 + n + 1 là số nguyên tố.

2) Đặt Sn =1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + n(n+1); với n là số nguyên dương. Chứng minh rằng: 3(n + 3)S+ 1 là một số chính phương.

Bài 4: (3,0 điểm)

Cho điểm A đường tròn (O) bán kính R. Từ A kẻ đường thẳng d bất kỳ không đi qua O, cắt đường tròn O tại B và c (B nằm giữa A và C). Các tiếp tuyến của đường tròn O tại B và c cắt nhau tại D. Kẻ DH vuông góc với AO tại H; DH cắt cung nhỏ BC tại M. Gọi I là giao điểm của DO và BC. Chứng minh rằng:

1) Năm điểm D, B, H, O, C cùng nằm trên một đường tròn và tứ giác DIHA là tứ giác nội tiếp.

2) Đường thẳng AM là tiếp tuyến của đường tròn (O).

3) Tích HB. HC không đổi khi đường thẳng d quay quanh điểm A.

Bài 5: (1,0 điểm)

Trong một hình tròn diện tích bằng 2012 cmta lấy 6037 điểm phân biệt sao cho 4 điểm bất kỳ trong chúng là các đỉnh của một đa giác lồi. Chứng minh rằng tồn tại 3 điểm trong 6037 điểm đã lấy là 3 đỉnh của một tam giác có diện tích không vượt quá 0,5cm2

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download