hoặc

Lịch sử Việt Nam có hàng loạt trận đánh lớn nhỏ, có trận thắng, có trận thua. Có trận ông cha ta huy động hàng chục vạn quân, có trận chỉ vài ngàn, thậm chí chỉ vài trăm quân mà thay đổi cả cục diện chiến trường.

Có trận chỉ với quy mô nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn, có trận lại huy động quy mô lớn, nhưng lại đem đến thất bại đắng cay. Nhìn được, đánh giá được lịch sử oai hùng của ông cha, ta mới có thể chiêm nghiệm được bài học hôm nay. Người Mãn Châu tiến vào Trung Nguyên với bộ Tam quốc, người Nhật Bản tiến ra thế giới với bộ Binh pháp Tôn Tử trong tay.

Các trận đấu quan trọng trong lịch sử Việt Nam

Các trận đấu quan trọng trong lịch sử Việt Nam:

Chương 1: Trận Bạch Đằng (938)

Chương 2: Trận Địa Cọc Ngầm

Chương 3: Trận Bình Lệ Nguyên (17-1-1258)

Chương 4: Trận Đông Bộ Đầu (28 – 29-1-1258)

Chương 5: Trận Chương Dương - Thăng Long (5-6-1285)

Chương 6: Trận Như Nguyệt - Vạn Kiếp – Vĩnh Bình (6-7/1285)

Chương 7: Trận Chi Lăng

Chương 8: Trận Bạch Đằng Năm 1288

Chương 9: Trận Thành Đa Bang (1-1407)

Chương 10: Trận Tốt Động – Chúc Động (7-11-1426)

....

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download