hoặc

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý
1.Người mang thẻ này được miễn thị thực Việt Nam
2.Người mang thẻ này phải:
-Xuất trình thẻ khi nhà chức trách yêu cầu
-Bảo quản, giữ gìn thẻ cẩn thận.
-Làm thủ tục xin cấp thẻ mới nếu có nhu cầu thay đổi nội dung ghi trong thẻ.
-Có văn bản trình báo ngay với cơ quan cấp thẻ khi thẻ bị hư hỏng, thất lạc.
3.Nghiêm cấm các hành vi làm giả, tẩy xoá, sửa chữa, mua bán, cho người khác mượn và sử dụng thẻ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THẺ TẠM TRÚ
Số……..(1)

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho:

Họ tên: ………………………………..........……..
Giới tính Nam/Nữ
Sinh ngày ….. tháng…… năm……...………..
Mang hộ chiếu của:………………........……...
……………………………………….…..............…..
Số:………………………………….……............….
Cơ quan, tổ chức bảo lãnh.….....….......
……………………………………...............………..
Thẻ này có giá trị đến ngày …../…/……….
……………………………………….............……..

Cấp ngày ….. tháng .....năm…..
TRƯỞNG PHÒNG

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download