hoặc

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh là tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức trước kì thi THPT Quốc gia 2015, nhằm ôn thi tốt nghiệp môn hóa, ôn thi đại học khối A, B. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Trường THPT Hồng lĩnh
Đề chính thức

 

 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA (LẦN 2)
MÔN : HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
   Mã đề thi 357

 Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137.

Câu 1: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al2O3 nung nóng. Sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

A. Cu, Mg, Al                                       B. Cu, Al, MgO

C. Cu, Al2O3, MgO                               D. Cu, Al2O3, Mg

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen và có CTPT là C9H8O2. X tác dụng dễ dàng với dung dịch brom thu được chất Y có công thức phân tử là C9H8O2Br2. Mặt khác, cho X tác dụng với NaHCO3 thu được muối Z có CTPT là C9H7O2Na Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo ?

A. 5                           B. 6                       C. 3                         D. 4

Câu 3: Hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1), hỗn hợp Y gồm CH3OH, C2H5OH (tỉ lệ mol 2:3). Lấy 16,96 gam hỗn hợp X tác dụng với 8,08 gam hỗn hợp Y (xt H2SO4 đặc) được m gam este (hiệu suất các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là

A. 12,064 gam          B. 22,736 gam          C. 17,728 gam          D. 20,4352 gam

Câu 4: Cho các dung dịch sau: (1) dung dịch Br2/H2O ; (2) dung dịch Br2/CCl4 ; (3) dung dịch BaCl2; (4) dung dịch Ba(OH)2. Số dung dịch có thể dùng để phân biệt hai chất: SO2 và SO3 (khi chúng đều ở thể khí) là

A. 3                        B. 4                         C. 1                          D. 2

Câu 5: Cho 2 đơn chất X, Y tác dụng với nhau, thu được khí A có mùi trứng thối. Đốt cháy A trong khí O2 dư thu được khí B có mùi hắc, A tác dụng với B tạo ra X. X, Y, A, B lần lượt là

A. S, H2, H2S, SO2                                B. H2, S, H2S, SO2

C. H2, S, SO2, H2S                                D. S, H2, H2S, H2SO4

Câu 6: Trong quá trình điều chế nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy nhôm oxit, người ta thường dùng criolit (Na3AlF6) với mục đích chính là:

A. Thu được nhiều nhôm hơn do trong criolit có chứa nhôm

B. Giảm nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit.

C. Tăng độ dẫn điện của nhôm oxit nóng chảy.

D. Ngăn cản phản ứng của nhôm sinh ra với oxi không khí.

Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glyxerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 5,6                    B. 6,72                     C. 3,36                       D. 11,2

Câu 8: Cho 17,88 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 32,22 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là

A. C2H4O2 và C3H6O2                          B. C3H4O2 và C4H6O2

C. C2H4O2 và C3H4O2                          D. C3H6O2 và C4H8O2

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download