hoặc

Mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng Anh là mẫu đơn do VnDoc.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Chi tiết nội dung mẫu ghi chép quá trình liên hệ với khách hàng bằng Tiếng Anh như sau:

Client/Prospect Contact Log

Sales Representative

........................................................................................................................

Company: .........................................................................................................

Contact(s): .......................................................................................................

Address: .......................................... Tel: .........................................................

Date Comments Next Call/Contact? Sale?
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download