hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu "Đề thi thử đại học môn Lý lần 2 năm 2014 trường THPT Đông Hà, Quảng Trị". Tài liệu này giúp các bạn làm quen với đề thi đại học môn lý. Đề thi có đáp án kèm theo giúp các bạn có thể tự kiểm tra dễ dàng. Hy vọng các bạn đạt kết quả cao trong kì thi đại học sắp tới.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ - THPT ĐÔNG HÀ

TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ
---------------------
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG LẦN 2 NĂM 2014
Môn thi: VẬT LÝ, khối A- A1
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ............................................................... Số báo danh:…………..........  Mã đề thi: L_115

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2; g = 10 m/s2. π2 ≈ 10.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Với dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chu kì dao động có thể bằng chu kì dao động riêng.

B. Chu kì dao động có thể không bằng chu kì dao động riêng.

C. Tần số dao động luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Tần số dao động luôn bằng tần số dao động riêng.

Câu 2: Một con lắc lò xo lần lượt được kích thích dao động điều hoà với biên độ là A1, A2, A3. Biết A1 > A2 > A3 thì chu kì dao động tương ứng T1, T2, T3 có quan hệ

A. T1 = T2 = T3.                                     B. T1 > T2 > T3.

C. T1 < T2 < T3                                      D. Chưa đủ điều kiện để so sánh.

Đề thi thử đại học môn Lý lần 2 năm 2014 trường THPT Đông Hà, Quảng Trị

Câu 4: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos10t và x2 = 10sin(10t + π/2) (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng

A. 225 J.                        B. 0,225 J.                 C. 112,5 J.                    D. 0,1125 J.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo thẳng, M là một điểm trên quỹ đạo. Khoảng thời gian vật chuyển động từ M đến điểm gần nhất đổi chiều chuyển động là Δt. Khoảng thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ M đến điểm hợp lực tác dụng vào vật đổi chiều là Δt’ = Δt/2. Khi vật đi qua M thì

A. gia tốc có độ lớn cực đại.                    B. tốc độ cực đại

C. tốc độ bằng ½ giá trị cực đại.               D. độ lớn gia tốc bằng ½ giá trị cực đại

Câu 6: Hai chất điểm M1, M2 cùng dao động điều hoà trên trục Ox quanh gốc O với cùng tần số f, biên độ dao động của tương ứng là 3cm, 4cm và dao động của sớm pha hơn dao động của một góc . Khi khoảng cách giữa hai vật là 5 cm thì và cách gốc toạ độ lần lượt bằng

A. 1,8 cm và 3,2 cm                                B. 2,86 cm và 2,14 cm                

C. 2,14 cm và 2,86 cm                             D. 3,2 cm và 1,8 cm

Câu 7: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40π cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống. Chọn chiều dương hướng xuống. Coi vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Tốc độ trung bình khi vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm lần thứ hai là

A. 93,75 cm/s.                B. 97,35 cm/s.             C. 56,25 cm/s.                    D. 112,5 cm/s

Câu 8: Khi nói về sóng âm, điều nào sau đây là sai?

A. Về bản chất vật lí thì sóng âm, sóng siêu âm và sóng hạ âm đều là sóng cơ.

B. Có thể chuyển dao động âm thành dao động điện và dùng dao động kí để khảo sát dao động âm

C. Trong chất rắn, sóng âm có thể là sóng ngang hay sóng dọc

D. Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm.

Câu 9: Một sóng dừng xảy ra trên sợi dây hai đầu cố định với tần số f. Nếu tăng tần số lên 2f thì

A. Vẫn có sóng dừng, các nút sóng ban đầu trở thành bụng sóng.

B. Vẫn có sóng dừng, các bụng sóng ban đầu trở thành nút sóng.

C. Không có sóng dừng nữa.

D. Vẫn có sóng dừng, các bụng sóng ban đầu lúc này vẫn là bụng sóng.

Câu 10: Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Xét M là một điểm trên dây cách A một khoảng 1cm, hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M.

A. 5 điểm.                          B. 10 điểm.                     C. 4 điểm.                      D. 8 điểm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download