hoặc

Giáo án bài "Mặt phẳng nghiêng"

Giáo án điện tử môn Vật lí lớp 6 mà hệ thống giáo án VnDoc.com giới thiệu trước đây giúp học sinh nêu được tác dụng của mặt phẳng nghiêng làm giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực, sử dụng được mặt phẳng nghiêng phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ ra lợi ích của nó.... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

BÀI: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 • Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
 • Nêu được tác dụng của mặt phẳng nghiêng làm giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực.

2. Kĩ năng:

 • Sử dụng được mặt phẳng nghiêng phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ ra lợi ích của nó.
 • Làm TN kiểm tra độ lớn của lực kéo phụ thuộc độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng.

3. Thái độ:

 • Rèn kĩ năng đo đạt, cẩn thận, sáng tạo.

II. Chuẩn bị

 • GV: Tranh 14.1, 14.2.
 • HS: Lực kế, khối trụ, mặt phẳng nghiêng.

Giáo án Vật lí bài Mặt phẳng nghiêng

III. Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15’

ĐỀ:

1) Em hãy nêu tên các loại máy cơ đơn giản? Cho ví dụ về ứng dụng máy cơ đơn giản trong thực tế cuộc sống? (7đ)

2) Công dụng của máy cơ đơn giản? (3đ)

ĐÁP ÁN:

1) - Các loại máy cơ đơn giản là: đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng, ròng rọc. (4đ)

- VD: HS có thể lấy VD tùy ý, đúng được. (3đ)

2) - Máy cơ đơn giản giúp chúng ta làm việc dễ dàng hơn. (3đ)

3. Tiến trình:

GV tổ chức các hoạt động Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:
- GV nêu vấn đề cho HS đề xuất phương án giải quyết => Bài mới. - HS đề xuất phương án giải quyết.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu thí nghiệm:

- Cho HS đọc thí nghiệm?

- GV cho HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm?

- GV gợi ý cho HS trong quá trình thí nghiệm.

- Cho HS nêu kết quả thí nghiệm hoàn thành C1?

- Cho HS làm cá nhân câu C2?

- Đọc phần thí nghiệm.

- Nhận dụng cụ TN và làm TN.

- Hoàn thành TN và thống nhất ghi kết quả vào bảng hoàn thành câu C1.

- C2: Làm giảm độ nghiêng của mp nghiêng có thể làm giảm lực.

I. Thí nghiệm:

1. Vấn đề:

- Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo không?

- Muốn làm giảm lực kéo ta phải làm tăng hay giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng.

2. TN:

- C2:

 • Tăng độ dài của tấm ván.
 • Giảm độ cao của vật kê.

Hoạt động 3: Rút ra kết luận:

- Cho HS đọc câu hỏi ở đầu bài?

- Cho hS trả lời câu hỏi ở đầu bài?

- Cho HS rút ra kết luận?

- Tiến hành đọc và làm cá nhân câu hỏi ở đầu bài.

- Sẽ giúp công việc nhẹ nhàng hơn.

- HS rút ra kết luận:

 • Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.
 • Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực kéo vật càng nhỏ.

I. Thí nghiệm:

1. Vấn đề:

2. TN:

3. Kết luận:

- Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

- Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực kéo vật càng nhỏ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download