hoặc

Dưới đây là mẫu Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn Toán năm 2014 - 2015 THPT Tăng Bạt Hổ tỉnh Bình Định - có gợi ý đáp án dành cho các bạn học sinh khối lớp 11 đang chuẩn bị ôn thi hết học kỳ 1.

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn Toán

SỞ GD &ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TĂNG BẠT HỔ

Họ tên HS:………………………………….
Lớp: ………………………………………..

KỲ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
Môn thi: TOÁN Lớp : 11 Chuẩn
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 năm 2014 - 2015 THPT Tăng Bạt Hổ tỉnh Bình Định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download