hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn giáo án môn Hóa lớp 10 bài “Axit, Bazơ và Muối”. Trong giáo án này, chúng ta sẽ tìm hiểu: khái niệm về axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính, viết phương trình điện li của một số axit... thông qua giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Giáo án môn Hóa lớp 10 bài “Axit, Bazơ và Muối”

BÀI 2: AXIT BA ZƠ VÀ MUỐI

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Học sinh biết: định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính và muối theo a-rê-ni-ut.

2. Kỹ năng:

Viết phương trình điện li của một số axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính và muối.

II. Chuẩn bị

  • GV: Thí nghiệm chứng minh Zn(OH)2 có tính chất lưỡng tính.

III. Phương pháp: đặt vấn đề, đàm thoại, phát vấn.

IV. Các bước thực hiện

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, nắm tình hình lớp.

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Dạy bài mới:

Giáo án Hóa học lớp 10 bài Axit, Bazơ và Muối

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download