hoặc

VnDoc.com xin gửi đến quý độc giả giáo án điện tử môn Toán Đại số lớp 11 bài Đạo hàm của hàm số lượng giác, được trình bày đơn giản, dễ hiểu. Giáo án này giúp học sinh biết được đạo hàm của hàm số lượng giác, cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác... Đây là nguồn tài liệu rất hữu ích để giáo viên sẵn sàng cho những buổi lên lớp của mình.

Giáo án bài Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

Giáo án bài Đạo hàm của hàm số lượng giác

- Biết được đạo hàm của các hàm số lượng giác.

2. Về kĩ năng:

Giáo án bài Đạo hàm của hàm số lượng giác

- Tính được đạo hàm của một số hàm số lượng giác.

3. Về tư duy và thái độ:

  • Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, chính xác, khoa học.
  • Biết quy lạ về quen.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, hệ thống câu hỏi.
  • Học sinh: Sách giáo khoa, xem bài trước ở nhà.

III. Phương pháp dạy học

  • Gợi mở, vấn đáp.
  • Phát hiện và giải quyết vấn đề.
  • Tổ chức đan xen hoạt động học tập cá nhân và nhóm.

IV. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ

1. Ổn định lớp:

  • Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Giáo án bài Đạo hàm của hàm số lượng giác

V. Nội dung bài học

Giáo án bài Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download