hoặc

Với đề tài: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại. Bài luận văn tốt nghiệp dưới đây dành cho các bạn sinh viên ngành Ngân hàng tham khảo để làm tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp năm cuối của mình. Chúc các bạn thành công !

Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự ra đời và phát triển của thị trường Tài chính ở nước ta, các Ngân hàng thương mại (NHTM) đang từng bước thể hiện vai trò không thể thiếu của mình trong nền kinh tế. Sự lựa chọn đầu tiên của các tổ chức cá nhân khi thiếu vốn là tìm tới các NHTM, vì vậy mà hoạt động của các NHTM có ảnh hưởng rất to lớn tới hoạt động cũng như sự phát triển của các tổ chức kinh tế khác trong nền kinh tế.

Một thành phần kinh tế cơ bản trọng yếu trong nền kinh tế nữa đó là Doanh nghiệp, cụ thể là Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Đặc điểm nổi bật của các Doanh nghiệp này đó là sự tích luỹ các yếu tố sản xuất rất phù hợp với tình hình nước ta hiện nay.

Có thể nói, hai tổ chức kinh tế này đang là hai cực lam châm của nền kinh tế Việt Nam. Với đặc điểm bẩm sinh của mình, các DNVVN không thể không quan hệ vay vốn với các NHTM. Ngược lại, nó cũng là Khách hàng thường xuyên của các NHTM.

Như vậy là mối quan hệ giữa hai thành phần kinh tế này là rất đáng quan tâm. Ở đây là quan hệ tín dụng, quan hệ cung cấp và tiếp nhận vốn kinh doanh. Chất lượng tín dụng đối với các DNVVN từ trước tới nay luôn được các NHTM quan tâm hàng đầu.

Trước thực tế đó, trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Công thương Hưng Yên, ngoài việc học hỏi thực tế về các lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng, em còn chú tâm nghiên cứu về lĩnh vực: “Nâng cao Chất lượng tín dụng đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại, cụ thể là Ngân hàng Công thương Hưng Yên”.

Bài viết gồm có 3 chương:

Chương I: Chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại.

Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương tỉnh Hưng Yên.

Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương tỉnh Hưng Yên.

Do thời gian thực tập tại Ngân hàng và trình độ của sinh viên còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự hướng dẫn, góp ý của các thầy cô.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download