hoặc

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Nghệ An năm 2013 - 2014.

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lý:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12
NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 12 THPT – BẢNG A
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu I. (3,0 điểm)

1. Vẽ hình thể hiện hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ vào ngày 22 tháng 12 và ngày 22 tháng 6.

2. Nêu hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ ở bán cầu Bắc

Câu II. (3,5 điểm)

Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

1. So sánh sự khác biệt về địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

2. Trình bày đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung.

Câu III. (6,0 điểm)

1. Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa độ cao, với 3 đai cao. Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau:

Tên đai cao Độ cao Đặc điểm khí hậu Các hệ sinh thái chính
       
       
       

2. Trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực.

Câu IV. (3,5 điểm)

Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích:

1. Ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu, các dạng địa hình và hệ sinh thái vùng ven biển nước ta.

2. Giá trị kinh tế của các dòng sông chảy trên lãnh thổ Việt Nam.

Câu V. (4,0 điểm)

Cho bảng số liệu: Tình hình xuất nhập khẩu nước ta. (Đơn vị: Triệu USD)

 Năm  1990  1995  2000  2005 2010 
 Tổng giá trị xuất nhập khẩu  5156,4 13604,3  30119,2  69208,2   157075,3
 Cán cân xuất nhập khẩu  - 348,4  - 2706,5  - 1153,8 - 4314,4   - 12601,9

(Nguồn niên giám thống kê nhà nước-NXB thống kê-năm 2012)

1. Tính giá trị xuất khẩu và nhập khẩu nước ta qua các năm.

2. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu nước ta qua các năm trên.

3. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét.

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download