hoặc

Trong tài liệu này, tác giả sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp tập khác hẳn so với những quan niệm trước đây về tập thể hình. Nó sẽ giúp các bạn đạt tới kết quả nhanh hơn, rõ rệt hơn.

BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH MAX-OT: 

Thứ 2: 

 • Tập chân 
 • Gánh Tạ Đòn 
 • Nằm giá đạp 
 • Gánh tạ uốn người ở thắt lưng 
 • Giá gánh nhún chân 
 • Nằm giá đẩy 45 độ 
 • Nằm Gánh Đùi Sau 
 • Giá Ngồi Nhún Cho Bắp Chân

Thứ 3: 

 • Tập tay và bụng 
 • Cuốn tạ đòn thẳng 
 • Cuốn tạ đôi từng bên tay 
 • Cuốn tạ theo hình búa 
 • Cuốn tạ uốn 
 • Cuốn dây cáp 
 • Bài tập kéo dây cáp xuống 
 • Một tay nhấc tạ qua đầu 
 • Nằm trên ghế đẩy tạ với hai tay gần nhau 
 • Đẩy tạ đơn về phía sau 
 • Cuốn tạ đòn ở cổ tay 
 • Nằm trên ghế nâng chân 
 • Đánh cáp cho bụng trên 
 • Gập người trên ghế dốc

Thứ 4:

 • Tập vai 
 • Ngồi Nâng Tạ Qua đầu 
 • Bài tập ngồi đẩy tạ đơn nâng thẳng qua đầu 
 • Đứng nâng tạ đơn sang hai bên 
 • Bài Tập Nhún Vai Với Tạ Đòn 
 • Nhấc tạ thẳng lên
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download