hoặc

Lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong Tiếng Anh được VnDoc.com đăng tải là tài liệu Tiếng Anh hữu hiệu giúp các bạn ôn tập Tiếng Anh một cách tốt nhất. Tài liệu được trình bày dễ hiểu, dễ nhớ, giúp các bạn thuận tiện trong việc học Tiếng Anh.

>>>

Lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong Tiếng Anh

Câu điều kiện: Tìm hiểu chi tiết về lý thuyết, cấu trúc và cách sử dụng của 3 loại câu điều kiện (Loại 1, loại 2 & loại 3). Bài tập thực hành về câu điều kiện trong tiếng anh

Định Nghĩa Câu Điều Kiện

Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):

• Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện

• Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính. Ví dụ: If it rains - I will stay at home. Mệnh đề điều kiện - mệnh đề chính (Nếu trời mưa - tôi sẽ ở nhà.)

Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chổ cho nhau được: nếu mệnh đề chính đứng trước thì giữa hai mệnh đề không cần dấu phẩy, ngược lại thì phải có dấu phẩy ở giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn sẽ vượt qua kỳ thi nếu bạn học tập chăm chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi).

Các loại câu điều kiện:

Type Forms Usage
0 If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh  
1 If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall...... + Vo Đk có thể xảy ra ở hiẹn tại ở tương lai
2 If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should...+ Vo Đk không có thật ở hiện tại
3 If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could...+ have + V3/Ved Đk không có thật trong quá khứ
Đk kết hợp If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo  
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download