hoặc

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2013 - 2014.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH LONG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

Ngày thi: 06/10/2013

ĐỀ THI MÔN TOÁN: BUỔI SÁNG

Bài 1.  (6,0 điểm)

a) Cho hàm số Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2013 - 2014. Định m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục tung.

b) Xác định m để hàm số: y = (m - 3)x - (2m + 1)cosx luôn nghịch biến trên ¡.

Bài 2. (3,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có đỉnh A(0;5) và một đường chéo nằm trên đường thẳng có phương trình 2x - y = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, C và D.

Bài 3. (3,0 điểm)

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2013 - 2014có 2 nghiệm phân biệt.

Bài 4. (3,0 điểm)

Trong một quyển sách có 800 trang thì có bao nhiêu trang mà số trang có ít nhất một chữ số 5.

Bài 5. (2,5 điểm):

Giải phương trình: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2013 - 2014

Bài 6. (2,5 điểm) Cho a, b, c là 3 số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2013 - 2014

ĐỀ THI MÔN TOÁN: BUỔI CHIỀU

Bài 1. (4,0 điểm)

Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn phương trình: x3 - y3 = 2xy + 8.

Bài 2. (4,0 điểm)

Cho dãy số (un): Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2013 - 2014 và dãy số (vn), vn = 2un + 6

a) Chứng minh (vn) là cấp số nhân

b) Tính limSn, trong đó Sn = u1 + u2 + ... + un

Bài 3. (3,0 điểm)

Cho a1, a2,..., an là n số nguyên thỏa:

a+ a+... + an = p

a15 + a25 +... + an5 = q

Chứng minh rằng nếu p chia hết cho 30 thì q chia hết cho 30 và ngược lại.

Bài 4. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC đều. M là một điểm nằm trong tam giác đó sao cho tổng MA2 = MB2 + MC2. Tính góc BMC.

Bài 5. (3,5 điểm)

Giải hệ phương trình: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2013 - 2014

Bài 6. (2,5 điểm)

Tìm đa thức P(x) với hệ số thực, thỏa mãn đẳng thức: (x3 + 3x2 + 3x + 2)P(x - 1) = (x3 - 3x2 + 3x - 2)P(x), với mọi x thuộc ¡

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download