hoặc

Đề thi thử đại học môn Địa lần 2 năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh là tài liệu ôn tập, luyện thi đại học môn Địa lý mà VnDoc xin được gửi tới các bạn với mong muốn được giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, tự hệ thống, kiểm tra kiến thức bản thân cũng như thầy cô giáo thêm tài liệu tham khảo cho ôn thi Đại học khối C.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi gồm có 01 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN ĐỊA - 12
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (3,0 điểm)

      1. Trình bày tình hình suy giảm tài nguyên rừng và hiện trạng rừng ở nước ta hiện nay. Cho biết ý nghĩa về an ninh, quốc phòng của vị trí địa lí Việt Nam.

      2. Nêu sự không hợp lí trong phân bố dân cư giữa đồng bằng với trung du miền núi nước ta. Các giải pháp đề khắc phục tình trạng này.

Câu II (2,0 điểm)

      Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Kể tên các tuyến đường sắt của nước ta. Trong đó, tuyến đường nào quan trọng nhất? Tại sao?

Câu III (2,0 điểm)

     1. Tại sao nói việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ?

      2. Việc phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên mang lại ý nghĩa gì về mặt kinh tế - xã hội và môi trường?

Câu IV( 3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP QUA CÁC NĂM
                                                                                            (Đơn vị: nghìn ha)

Năm 2000 2005 2007 2009
Cây công nghiêp hàng năm 778,1  861,5  846,0  753,6
Cây công nghiệp lâu năm 1451,3  1633,6  1821,0  1936,0

                                                             (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

      1.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta phân theo cây hàng năm và cây lâu năm giai đoạn 2000-2009.

      2. Rút ra nhận xét và giải thích từ biểu đồ đã vẽ.

………Hết………

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………; Số báo danh:……………………..

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download