hoặc

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11/6 - 13/6. Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT tại Hà Nội nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng giáo dục và đào tạo trong hai ngày 25/5 và 26/5. 

Đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2015-2016, Hà Nội sẽ tuyển hơn 72.000 học sinh vào lớp 10 hệ THPT vào các trường công lập và cả ngoài công lập. 

Trong đó, số lượng học sinh tuyển vào các trường công lập là 56.840 học sinh, các trường ngoài công lập là 15.270 học sinh. Bên cạnh đó, tuyển vào các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) là 8.480 học sinh

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11/6 - 13/6. Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT tại Hà Nội nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng giáo dục và đào tạo trong hai ngày 25/5 và 26/5. 

Tuy nhiên, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký và không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.

Năm 2015, học sinh muốn được tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và các trường trung học phổ thông ngoài công lập (do học sinh tự chọn) vẫn phải đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở tổ chức ngày 11/6 để có điểm xét tuyển.

Trong trường hợp này, khi ghi phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10, mục nguyện vọng một, thí sinh ghi tên một trường trung học phổ thông công lập để lấy địa điểm thi. Mục nguyện vọng hai, thí sinh ghi chữ in hoa “NCL”.

Điểm xét tuyển của học sinh sẽ chỉ có giá trị xét tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường trung học phổ thông ngoài công lập, không được xét tuyển vào trường công lập.

Việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên tại Hà Nội năm nay vẫn thực hiện theo phương thức “kết hợp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, ngoài công lập và lớp 10 học chương trình THPT tại các trung tâm GDTX.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các lớp chuyên của các trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây. Ngoài ra, học sinh có thể nộp đơn dự tuyển vào các trường THPT ngoài công lập hoặc học chương trình THPT tại các trung tâm GDTX.

Đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã, toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Cho phép học sinh có thể thay đổi khu vực tuyển sinh, HS muốn thay đổi khu vực tuyển sinh phải có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh.

Các trường THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn thành phố (không phân biệt khu vực tuyển sinh). Các trường THPT ngoài công lập và các lớp học chương trình THPT tại các trung tâm GDTX được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Theo kế hoạch, ngày 23/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố công khai số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của từng trường trung học phổ thông tại các phòng giáo dục và đào tạo.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download