hoặc

Để giúp các bạn học sinh tự ôn tập tốt môn vật lý cho kì thi đại học, VnDoc.com xin giới thiệu tài liệu luyện thi đại học chuyên đề: Sóng. Mời các bạn tải về để tham khảo.

Sóng là gì?

 Chuyển động sóng, hay ngắn gọn là sóng, là sự lan truyền của dao động. Trong vật lý, sóng có thể mang theo năng lượng, lan truyền trong nhiều môi trường khác nhau, có thể bị đổi hướng và thay đổi năng lượng  hay thậm chí thay đổi cấu trúc.

 ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ: SÓNG CƠ - SÓNG ÂM

Câu 1: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O dao động theo phương đứng với biên độ A=5cm, T=0,5s. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Viết phương trình sóng tại M cách O d=50 cm.

A. uM = 5cos(4πt −5π)(cm)                                     B  uM = 5cos(4πt − 2,5π)(cm)          

C. uM = cos(4πt −π)(cm)                                          D  uM = 5cos(4πt −25π)(cm)            

Câu 2: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s. Chu kì của sóng biển là

            A. 2,45s.                     B. 2,8s.                       C. 2,7s                        D. 3s.

Câu 3: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 120cm và có 4 ngọn sóng qua trước mặt trong 6s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

            A. 0,6m/s.      B. 0,8m/s.                   C. 1,2m/s.                   D. 1,6m/s.

Câu 4: Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh có một nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f =2Hz. Từ điểm O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xa xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng kế tiếp là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

            A. 20cm/s.     B.40cm/s.       C. 80cm/s.      D. 120cm/s.

Câu 5: Một sóng âm có tần số 510Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340m/s, độ lệch pha của song tại hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 50cm là

     Luyện thi đại học môn vật lý - chuyên đề: Sóng

Câu 6: Một song ngang có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350m/s. Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng  rad

            A. 11,6cm.                 B. 47,6cm.                 C. 23,3cm.                 D. 4,285m.

Câu 7: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725Hz và tốc độ truyền âm trong nước là 1450m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha là

            A. 0,25m.                   B. 1m.                                     C. 0,5m.                      D. 1cm.

Câu 8: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà cùng phương thẳng đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hai sóng tròn đồng tâo S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm trên đường thẳng đứng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

            A. 75cm/s.                 B. 80cm/s.                  C. 70cm/s.                  D. 72cm/s.

Câu 9: Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động vuông pha nhau là:

            A. d = (2k +1).       B. d = (2k +1).        C. d = (2k +1)λ .       D. d = kλ .

Câu 10: Một nguồn phát song dao động theo phương trình . Trong khoảng thời gian 2s song truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

            A. 10                           B. 20                           C. 30                           D. 40

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download