hoặc

TÊN THƯƠNG NHÂN,
T CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………

………, ngày  tháng  năm ….

 ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

- Tên đăng ký:

- Tên giao dịch:

2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):

Loại giấy phép/chứng nhận:..............................................................................

Số: ......................Ngày cấp: .........................Nơi cấp:......................................

3. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:...................................

4. Tên và chức danh người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch thương mại điện tử:

5. Tên miền Internet của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:...............

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Loại hình dịch vụ cung cấp trên website:

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Dịch vụ đấu giá trực tuyến

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ:............................................................................... )

7. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên website:

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Hàng điện tử, gia dụng

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Sách, văn phòng phẩm

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Hoa, quà tặng, đồ chơi

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Ô tô, xe máy, xe đạp

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thực phẩm, đồ uống

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Dịch vụ lưu trú và du lịch

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Công nghiệp, xây dựng

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Dịch vụ việc làm

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Thiết bị nội thất, ngoại thất

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Dịch vụ khác

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Bất động sản

Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Hàng hóa khác

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting:....................................................................................

9. Số nhân viên quản lý, giám sát các hoạt động của website:.............................................

10. Địa chỉ trụ sở:............................................................................................

- Điện thoại:........................Fax:....................Email:.........................................

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:...

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download