hoặc

Công văn 404/2013/BCT-XNK về nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 404/BCT-XNK
V/v: Nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng
qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Bộ Công Thương tiếp nhận công văn số 334/KO của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương cho phép Đại sứ quán Liên bang Nga được tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng 07 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA PRADO, số khung JTEBH9FJ405020059, số máy 1KD-2090389, sản xuất năm 2010, từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Công an, Bộ Công Thương đồng ý với đề nghị của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc tiếp nhận xe ô tô con dưới 16 chỗ ngồi đã sử dụng nêu trên từ Đại sứ Liên bang Nga tại Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Việc tạm nhập khẩu hoặc nhập khẩu ô tô nêu trên phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được thực hiện theo Thông tư số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15 tháng 10 năm 2007 của liên Bộ Công Thương - Tài chính - Ngoại giao.

Thủ tục nhập khẩu hàng tạm nhập (hàng phi mậu dịch) do cơ quan hải quan giải quyết theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu.

Bộ Công Thương thông báo để Đại sứ quán Liên bang Nga tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Vụ: KV2, HTQT;
- Lưu: VT, XNK, tungdov.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Trần Tuấn Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download