hoặc

Tài liệu Áp dụng thuế GTGT đối với một số mặt hàng.

Danh sách tài liệu miễn phí về Áp dụng thuế GTGT đối với một số mặt hàng.